Saimnieks
Īsts. Aiz katra produkta, ko šeit atradīsi, ir īsts saimnieks. Latvietis sirdī un darbos, šeit pat, mūsu zemē atradis vietu, pēc iespējas zaļāku, un to saudzējot un saglabājot nākamajām paaudzēm saimnieko. Un nav svarīgi, vai tā ir saulainā Zemgale, plašā Latgale, vējainā Vidzeme vai stūrainā Kurzeme - mūsējie labi pieprot to, ko savā zemē dara, un piedāvā arī Tev celt galdā īstus lauku labumus.

Mēs
Ar pārliecību, ka pašmāju saimnieka produktam ir īpaša garša un smarža, tas dīdzis no sēklas, izaudzēts saudzējot, pieskatīts ik dienu esot blakus un nodots no rokas rokā. Mēs esam tuvu zemei. Tai zemei, kurā plikām pēdām skrienam pa pļavu pakaļ mākoņiem un kopīgi svinam godus. Tai zemei, kurā dzīvos mūsu bērni, kur kursim mūsu ģimeņu pavardus no paaudzes paaudzē. Dzīvojam cienot savu izcelsmi un mūsu zemi, domājot par nākamajām paaudzēm.

Mums, svarīgi produkti, ko lietojam ikdienā – kur tie auguši, kā aprūpēti un kas tos audzējis. Ticam, ka izcelsme un attieksme rada to īpašo garšu, ko ikdienā grūti atrast. Elīna Novada, Svaigi.lv saimniece, radīja www.svaigi.lv, lai savienotu Latvijas saimnieku, tā produktu un pircēju, kuram produkti radīti. Mēs zinām, no kurienes nācis un ko piedzīvojis tas, kas nonāk līdz saimes galdam. Mēs Tev to parādīsim ik dienu.Mūsu klienti
Mūsu klienti esam mēs paši un mūsu ģimenes – kopā ar Tevi mēs ik reizi veicam pasūtījumu no tiem pašiem saimniekiem. Apkopojot savu un Tavu pieredzi pasūtījumu veikšanā, saņemšanā un produktu pagatavošanā, meklējam saimniecības un veicam produktu atlasi, lai to ražojumus nodotu Tev. Kopā ar Tevi novērtējam kvalitatīvu un vērtīgu produktu ieguvumu savai maltītei ikdienā un svētku galdam, līdz ar to apsolām personīgu produktu atlasi, godprātīgu darbu, nododot mūsu pašu laukos un pļavās audzēto, ievākto un atrasto tieši Tavās rokās.

Attīstība
Mūsu darbības mērķis ir sniegt labumu sabiedrībai caur sociālā uzņēmuma darbības formu - dot iespēju saimniecībām no visiem Latvijas reģioniem piedāvāt izaudzēto un saražoto pircējiem īsā pārtikas piegādes ķēdē. Mēs iedrošinām saimniecības turpināt un attīstīt savu darbību. Strādājam, lai ģimenēm būtu pieejama kvalitatīva un tīra pārtika, jo īpaši ģimenēm, kurās aug bērni. Lai Svaigi.lv savā darbībā droši spertu soļus uz priekšu, esam saņēmuši atbalsta grantu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.1.1.3/15/I/001 "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" ietvaros sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūts Altum", lai realizētu projektu, kura mērķis ir attīstīt Svaigi.lv e-komercijas platformu un pilnveidotu klientu pieredzi saskarsmē ar Svaigi.lv, sekmējot saimniecību produkcijas pārdošanu.

#svaigilv