Cavr

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību no Dobeles rajona

Mūsu ražošanas metodes pamatideja ir vienkārša un loģiska, tomēr tehniski to atrisināt nav tik vienkārši – zivīm tiek radīta tāda dzīvošanas vide, kāda tā bija pirms intensīvās ražošanas tehnoloģijas sāka būtiski ietekmēt apkārtējo vidi. Tieši šis ūdens sastāvs ir tas, kas nodrošina mūsu produkcijas kvalitāti. Metodes būtība ir ūdens attīrīšana un bagātināšana ar inovatīvu tehnoloģiju bez jebkādu ķīmisku vielu pievienošanas ar mērķi panākt tādu ūdens struktūru un sastāvu, kas imitē neskarto dabīgo vidi, kādā sibīrijas stores dzīvo.

Zivju audzēšanas procesā mēs izmantojam augstvērtīgu barību,kas atbilst labas pārtikas ražošanas prakses (Good Manufacturing Practice GMP) starptautiskajiem standartiem.Šie standarti nodrošina to,ka visas barības sastāvdaļas ir pārbaudītas un izsekojamas, un katra gatavās produkcijas partija arī ir pārbaudīta un attiecīgi marķēta. Barības sastāvā nav ģenētiski modificētu vielu un uzturvērtība ir līdzvērtīga tai,ko stores saņem tīrā ekosistēmā. Tā kā CAVR tehnoloģijas ietvaros netiek izmantotas ķīmiskas vielas, hormonālie preperāti, ne arī antibiotikas, var droši apgalvot, ka gala produkts ir tiešām īpaši augstvērtīgs un veselīgs.

Visi CAVR ražošanas etapi, ieskaitot gala produkta vakuumēšanas procesu, notiek sertificētās vietās, kas atbilst visaugstākajiem Eiropas bioloģiskās drošības un pārtikas ražošanas standartiem. Mūsu tehnoloģiskā sistēma ir videi draudzīga, proti, piesārņojums ir nulle. Mēs uzskatam un pastāvam uz to, ka ir atbildīgi jārūpējas par vidi, jo tā ir vērtīgākā mantojuma daļa, kas paliks nākamajām paaudzēm. Mēs gan šodien, gan nākotnē domājam attīstīt tehnoloģiju un produktus tādā veidā, kur ekoloģiskajam faktoram paliek noteicošā loma. Ražošna un pārstrāde “Ziedi JP” atrodas Dobeles rajonā. Ir CITES sertifikāts.