Kanna

No Venstspils novada

Dace Andersone ar ģimeni audzē broilerus sev un saviem klientiem, līdz ar to piedāvā svaigu, atdzesētu broileru gaļu gala patērētājam.
Sauklis – Lēni audzēts broileris Ventspils novadā -sev un saviem bērniem!
Izveidots zīmols Kanna. Uzņēmums darbojas saskaņā ar LR reglamentētājām prasībām konkrētajam darbības veidam, uz doto brīdi esam izveidojuši vienīgo LR mobilo mājputnu kautuvi, kura ir atzīta un reģistrēta atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Tādējādi klienti var būt pārliecināti, ka gan saimniecībā, gan kautuvē tiek ievērotas visas labturības prasības, tiek veikti laboratoriskie izmeklējumi gan dzīviem putniem, gan kautķermeņiem atbilstoši LR spēkā esošajām prasībām.