Latvian Lights

No Rīgas.

Latvijā radītas sveces, ar skaistu dizainu, īpaši populāras ir sveces tautisko rakstu formās.