Laura Bormane

No Vecskujenes, Amatas novadā

Laura Bormane jau 5 gadus nopietni saimnieko lauku saimniecībā. Lepojas, ka dzimusi, augusi un palikusi dzīvot un saimniekot laukos. Ekoloģiski tīrā un drošā vidē. Saimniecībā aug paipalas, truši, kā arī bites un zirgi.