Nature DB

Nīcas novada, Otaņķu pagasta.

Mūsu ražotais sirups tiek iegūts no Nicas novadā augošiem kokiem netālu no jūras un Papes ezera, Natura 2000 dabas lieguma teritorijā. Sulu tecināšana sākas līdz ar pirmajām saules sasilditajām dienām un beidzas līdz ar putnu ligzdošanas sākumu.