No Snēpeles pagasta, Kuldīgas novadā.


Mūsu saimniecība ir dibināta 2005 gadā, bet pirmās strausu ģimenes Norniekos sāka dzīvot 2011.gadā.  Kāpēc strausi? Jo mums patīk izaicinājumi. Mums patīk darīt lietas, kas sagādā prieku, kas dod gandarījumu, un ar ko varam lepoties. Uzņēmība, entuziasms un savas vietas piederība liek mums doties uz priekšu un neapstāties. Šobrīd esam lielākā strausu ferma Latvijā, kura specializējas uz gaļas ražošanu un piegādi.  Pamatnodarbošanās ir gaļas strausu un kazu audzēšana un pārstrāde.