Tīreļu arbūzi

No Tīreļiem, Valgundes novadā.

Latvijā auguši sulīgi arbūzi. Pašu rokām stādīti, audzēti, ravēti dārza arbūzi.