Viļāni

No Piena Krastiem, Viļānu novadā

Apvienojot vairāk kā 300 mazos piena piegādātājus, tātad zemniekus, kuru saimniecībās ir arī tikai pa vienai slaucamai gotiņai, kooperatīvs Viļāni savu darbību sertificējis bioloģiski un piedāvā pienu un piena produktus ar zaļo lapiņu.