supplier.description.40

Positive Foods

Sākumlapa Saimnieki

Mājražotājas Ilvas Kavickas saimneicība no Bēnes pagasta, Auces novadā. Kopš 2016. gada vasaras zīmola Kalnup pulveri top, attīstās, audzē muskuļus un ambīcijas. Un tas viss tādēļ, ka Ilva, šo produktu radītāja, tic šai idejai. Produkti nav bioloģiski sertificēti, tomēr Ilvas pārliecība un saimniekošanas metodes ir vērstas tieši šajā virzienā. Par to liecina arī saimnieces pašas nesen iegūtais diploms bioloģiskajā lauksaimniecībā un par savu saimniekošanu viņa saka tā: “Patiesību sakot, mums nav vajadzības cīnīties pret nezālēm, jo vairumu no tām mēs  ievācam un saucam par zālēm.”
Paši produkti tiek ražoti un gatavoti uzklausot bērnu viedokli, tādēļ tie ir it īpaši garšīgi. Kalnup facebook profilā vari apskatīt degustāciju un testu norisi -  ir amizanti! Tomēr pašas ražotājas pieredze un prakse pierādījusi, ka lielākie kārumnieki ir tieši pieaugušie, kas šos kārumus iecienījuši un par labiem un veselīgiem atzinuši.
Augi tiek ievākti tīros Latvijas laukos (Auces un Tukuma novados), kaltēšana norit ne augstākā temperatūrā par 45C. No augiem iegūtie pulveri tiek izmantoti našķu pagatavošanā un tiem netiek pievienots nekas lieks, jo arī veselīgs var būt garšīgs!